5S prosjekt LEAN verktøy

5S er et av de mest brukte LEAN verktøy

Ved bruk av verktøyet sikres en ryddig og sikker arbeidsplass der hver ting i bruk har sin plass. Arbeidsoperasjonen er gjennomgått og standarisert etter "beste praksis" og gjerne illustrert med en "et punkts-leksjon". Bruk av bilder er effektiv for å illustrere hvordan arbeidsplassen skal se ut og hvordan oppgaver skal løses.

5S er et av de beste startverktøy for å komme godt i gang med "reisen" til å bli en effektiv og god LEAN bedrift.

De 5 S’ene står for:

  • Sortere
  • Systematisere
  • Sørge for renhold/vedlikehold
  • Standardisering
  • Sikre kontinuerlig forbedring
  • Send oss en melding

    Skriv inn koden fra bildet:

    Hva står i bildet?