HMS 79
HMS 76
HMS 43
 • Gjennomføring av interne revisjoner

  Trenger dere hjelp med å få utført interne revisjoner eller leverandørrevisjoner? Vi kan bidra med å utføre effektive revisjoner der vi ser på ulike prosesser og mulige forbedringsområder. Vi reviderer etter krav i ISO 9001, ISM-koden, ISO 14001 og HMS, og bedriftens egne krav og styringssystem er alltid inkludert.

  Les mer...

 • WBU er ISO 9001:2015 sertifisert

  Wergeland Bedriftsutvikling er nå sertifisert i henhold til ny ISO 9001:2015. Vi deler gjerne våre erfaringer innen overgangen til ny ISO, og tilbyr kurs for ledergrupper og kvalitetsansvarlige, med fokus på de nye kravene, nytteverdi og hva forventninger det er for å etterleve de nye krav i ISO 9001:2015.

  Les mer...

 • ISO 9001:2015 - revidert standard og nye krav

  Vi tilbyr kurs for ledergrupper og kvalitetsansvarlige, med fokus på de nye kravene, nytteverdi og hva forventninger det er for å etterleve de nye krav i ISO 9001:2015. WBU ble selv ISO sertifisert etter den nye standarden i april 2016.

  Les mer...

 • Våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger

  I vår kundeundersøkelse gjennomført i 2015, svarer samtlige at de vil anbefale oss. I 2016 har vi utført en rekke bedriftsinterne kurs for våre kunder, og samtlige får veldig gode evalueringer.

  Les mer...

Noen av våre kunder:

 • Beerenberg
 • Bergenvann
 • Clariant
 • PE Elektro
 • Achilles
 • Statnett

Din kvalitet og HMS partner - Wergeland Bedriftsutvikling

Wergeland Bedriftsutvikling skal være en sentral bidragsyter til at våre kunder utvikler og forbedrer seg innen sitt kvalitet- og HMS arbeid. Systematisk HMS-arbeid, kvalitetsfokus og god miljøprofil er sentrale elementer i en god styring av bedriften. 

Våre rådgivere er godkjente kvalitetsrevisorer, miljøkonsulenter, Lean og Six Sigma Green Belt sertifisert og har variert erfaring fra alt fra små- og mellomstore bedrifter til internasjonale selskap. Vi er leverandører til DNV innen revisjoner og sertifiseringer på ISO standarder og har revisjonsteam som utfører pre-kvalifisering av leverandører til olje & gass gjennom Achilles Verification. I tillegg til vår kompetanse har vi nyttige verktøy og maler som sikrer et effektivt og systematisk kvalitet og HMS arbeid.

Alle virksomheter skal ha et Helse, Miljø og Sikkerhetssystem (HMS). Vi tilbyr alt av tjenester innen HMS. HMS kurs, risikostyring. interne HMS-revisjoner, HMS-system mm.

Les mer om oss »

Kontaktinformasjon

Wergeland Bedriftsutvikling - Kanalveien 51, 5068 Bergen | Epost: post@wbu.no // Telefon: 948 72 009