HMS 89
 • Kvalitetsforbedring i helse og internrevisjoner

  Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ble iverksatt 1. januar 2017. Denne gir nye føringer og krav til ledelse og styring av kvalitet og kvalitetsforbedring.

  Les mer...

 • Våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger

  I vår kundeundersøkelse svarer samtlige at de vil anbefale oss. I 2016 har vi utført en rekke bedriftsinterne kurs for våre kunder, og samtlige får veldig gode evalueringer.

  Les mer...

 • ISO 9001:2015 - revidert standard og nye krav

  Vi tilbyr kurs for ledergrupper og kvalitetsansvarlige, med fokus på de nye kravene, nytteverdi og hva forventninger det er for å etterleve de nye krav i ISO 9001:2015. WBU ble selv ISO sertifisert etter den nye standarden i april 2016.

  Les mer...

 • Innleie kvalitet- og HMS leder/rådgiver

  Bedrifter kan i perioder ha behov for ekstra ressurser innen KHMS, innleie av KHMS rådgiver kan være et godt alternativ.

  Les mer...

Noen av våre kunder:

 • Image result for epim
 • Bergenvann
 • Clariant
 • PE Elektro
 • Statnett

Din kvalitet og HMS partner - Wergeland Bedriftsutvikling

Wergeland Bedriftsutvikling skal være en sentral bidragsyter til at våre kunder utvikler og forbedrer seg innen sitt kvalitet- og HMS arbeid. Systematisk HMS-arbeid, kvalitetsfokus og god miljøprofil er sentrale elementer i en god styring av bedriften. 

Våre rådgivere er godkjente kvalitetsrevisorer, miljøkonsulenter, Lean og Six Sigma Green Belt sertifisert og har variert erfaring fra alt fra små- og mellomstore bedrifter til internasjonale selskap. Vi er leverandører til DNV innen revisjoner og sertifiseringer på ISO standarder og har revisjonsteam som utfører pre-kvalifisering av leverandører til olje & gass gjennom Achilles Verification. I tillegg til vår kompetanse har vi nyttige verktøy og maler som sikrer et effektivt og systematisk kvalitet og HMS arbeid.

Alle virksomheter skal ha et Helse, Miljø og Sikkerhetssystem (HMS). Vi tilbyr alt av tjenester innen HMS. HMS kurs, risikostyring. interne HMS-revisjoner, HMS-system mm.

Les mer om oss »

Kontaktinformasjon

Wergeland Bedriftsutvikling - Kanalveien 51, 5068 Bergen | Epost: post@wbu.no // Telefon: 948 72 009